NAŠE VREDNOTE IN VIZIJA PODJETJA

V kaj verjamemo in za čem stojimo

Zabava in izvedba

Spodbujamo toplino, srečo in zabavo. Ustvarjamo delovno okolje, v katerem ljudje radi delajo drug z
drugim in v podjetju. Ustvarjamo prostor zabave in sreče.

Hkrati pa ustvarjamo tudi prostor, kjer so izvedba in rezultati najpomembnejši. Od vseh se pričakuje,
da bodo opravili dogovorjeno, po svojih najboljših močeh, ter prevzeli polno odgovornost za svoje
delo in rezultate.

Ker smo podjetje, ki deluje na daljavo, sta osebna odgovornost in popolna odgovornost za rezultate
ključnega pomena in absolutna obveznost vsakega člana ekipe.

Stalna dobičkonosna rast

Zavezani smo k stalni dobičkonosni rasti. Vse naše odločitve in dejanja so v skladu z načelom stalne rasti.

Strateška pretočnost

Smo 100-odstotno strateško fluidni. V nizkem štartu, pripravljeni in sposobni smo se spremeniti takoj, ko to narekujejo nove okoliščine.

Procesi + agilnost

Smo podjetje, ki temelji na procesih, hkrati pa si dovolimo biti popolnoma agilni, kadar to zahtevajo razmere. Ustvarjamo podjetje, ki temelji na procesih in nadzorovanem kaosu.

Ustvarjamo samo izdelke in blagovne znamke s pozitivnim učinkom

Prodajamo dobre stvari, ki delujejo, delajo to, kar je navedeno, in imajo nevtralen do pozitiven vpliv. Ne prodajamo stvari z negativnim učinkom.

Kako delujemo in delamo v vsakdanjem življenju?

 • Naša komunikacija je jasna in natančna. Prav tako poskušamo razumeti komunikacijo med partnerji in našo ekipo ter takoj razjasnimo, če nam kaj ni jasno.
 • Uporabljamo sproščeno, a spoštljivo komunikacijo. Vedno se lahko zabavamo, povemo kakšno šalo, vendar vemo in razumemo, da delamo skupaj, in se obnašamo profesionalno.
 • Spoštujemo svoje dogovore in roke. Če se okoliščine spremenijo in ne moremo izpolniti obljubljenega, o tem pravočasno obvestimo vse potrebne strani.
 • Smo proaktivni in neodvisni. Iskanje proaktivnih rešitev je naše bistvo.
 • Zagotavljamo takojšnje in neposredne povratne informacije. Če nam nekaj ni všeč, to povemo. Če menimo, da imamo boljšo rešitev ali možnost, to povemo. Tudi nadrejenim. Vedno smo konkretni in neposredni.
 • Vemo in razumemo, da se napake dogajajo. Vendar ne dopuščamo napak zaradi lenobe ali malomarnosti.
 • Preizkušamo ideje, rešitve in koncepte. Zamisel, ki je neuspešna pri preizkusu, nikoli ni problem. Težava je, če ideje ne preizkusimo. Seveda se moramo pri izvedbi določenega preskusa potruditi, da se potrudimo po svojih najboljših močeh.
 • Spoštujemo drug drugega in naše razlike.
 • Smo natančni.

Kako sprejemamo odločitve?

 • Če je mogoče, se vedno odločamo na podlagi številk in analiz. Osebna prepričanja ne smejo biti odločilni dejavnik. Če odločitev ni mogoče sprejeti na podlagi številk, naredimo računske predpostavke in se odločimo na podlagi svojega instinkta. Že od nekdaj se nekatere odločitve seveda sprejemajo na podlagi predpostavk in občutkov in ne dejstev. Kar je v redu, vendar moramo imeti to v mislih. Sčasoma moramo svojo odločitev potrditi s podatki.
 • Odločitve moramo sprejemati hitro. Ni nam treba biti 100-odstotno prepričani o svojih odločitvah. Dovolj je 90- ali celo 80-odstotna, če to pomeni, da smo hitrejši in agilnejši. Kljub temu pa izzive preučujemo z več vidikov in predvidevamo več scenarijev izida ter se jim prilagajamo.
 • Ko izvajamo določeno odločitev ali izvajamo določen test, imamo vedno v mislih našo končno stranko. Premisliti moramo, kako bi videli določeno rešitev in kako bi se nanjo odzvali. Našo stranko imamo v mislih ves čas postopka odločanja.